octombrie 14, 2015

Despre Noi

Şcoala auto "Arta Conducerii" SRL - este un Centru de formare a instructorilor şi a conducătorilor auto cu conţinuturi integralizate concepute pentru conducătorii începători, amatori, profesionişti etc. cu o varietate de sarcini profesionale. Este accesibil tuturor participanţilor la trafic indiferent de vârstă, prin forma şi perfecţionare a cunoştinţelor şi deprinderilor teoretice şi practice în vederea conducerii, prevenirii şi evitării accidentelor rutiere. Însuşirea şi aplicarea corectă a normelor de conducere a autovehiculului depinde în egală măsură de particularităţile psihofiziologice ale conducătorului, de nivelul de pregătire teoretică şi practică, de vechimea în conducere, precum şi de nivelul de inteligenţă a fiecăruia.
 Scopul: formarea/perfecţionarea abilităţilor instructorilor şi a conducătorilor de autovehicule de categoria"B".
Forma de învăţământ: la solicitare, în bază de contract.
Obiectivele Centrului:
- formarea unui sistem integrat de cunoştinţe teoretico-practice, aplicat în diverse situaţii specifice traficului rutier;
- conducerea autovehiculului în siguranţă în diverse condiţii rutiere şi meteorologice;
- menţinerea stării emoţionale adecvate, respectarea drepturilor participanţilor la trafic, rezolvarea constructivă a conflictelor din traficul rutier;
- perfecţionarea abilităţilor personale în conducerea autovehiculului, reducând riscurile inutile în traficul rutier;
- anticiparea, evaluarea situaţiilor rutiere periculoase;
- acţionarea sigură în situaţii excepţionale;
- promovarea unui stil propriu de conducere în siguranţă a vehicului.
Finalităţi: formarea unui sistem integrat de cunoştinţe teoretico-practice, deprinderi pracxiologice şi comportamente specifice traficului rutier, prevenind riscurile şi asigurând siguranţa.
Strategii didactice: studiul de caz, metoda construcţiilor de modele, metoda obstacolelor, consilierea, conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul etc.
Mijloace utilizate: material didactic, inventar didactic, vehiculele Centrului, vehiculul solicitantului.
Forme şi modalităţi de evaluare: test de conducere a vehiculului.
Resurse umane: colaboratorii Centrului; invitaţi ai IŞE, UTM, catedra Transport auto, Colegiul de Transporturi.
Resurse de timp: număr de ore individual pentru fiecare solicitant.