octombrie 21, 2015

Servicii

Scoala auto “Arta Conducerii”, în colaborare cu Academia Italiană de pregătire a candidaţilor în conducători auto, consultând  practica mai multor ţări, vă oferă un program complex de formare/ perfecţionare profesională, teoretică şi practică în domeniul conducerii auto, prevăzut cât pentru persoanele ce doresc să conducă de la ,,0,, aşa şi conducătorilor auto indiferent de vârstă, care întâlnesc care-va probleme în conducerea autovehiculului. Programul  include conducerea autovehiculului cât în mediul urban, aşa şi în afară, în orice anotimp şi condiţii climaterice, cât ziua aşa şi noaptea, frecventarea cărui va da posibilitatea să căpătaţi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice conform cerinţelor  UE pentru a conduce un autovehicul preventiv şi ecologic.

 1. Numărul de ore teoretice – 144
 2. Numărul de ore practice – 40
            PREGATIREA TEORETICA                   PREGATIREA PRACTICA
 • durata cursului 144 ore teoretice repartizat pe parcursul a 3 luni de 3 ori pe săptămână, repartizate conform planificării pentru fiecare serie/grupă de cursanţi;
 • orele de legislaţie rutieră şi acordarea primului ajutor medical le veţi petrece cu persoane cu cunoştinţe înalte, dascăli în domeniul dat;
 • pentru că pe piaţă lipseşte o literatură unde s-ar putea găsi o metodologie în domeniul pregătirii practice a instructorilor şi a candidaţilor în conducători auto, am venit în sprijinul Dvs. cu un plan, o programă şi o metodologie conform cerinţelor Convenţiei  U E  selectată din Legislaţia multor ţări europene datorită căror veţi căpăta anumite cunoştinţe teoretice, abilităţi şi aptitudini practice pentru a conduce automobilul sigur în condiţii de siguranţă.
 • durata cursului este de 4 săptămâni şi începe după finalizarea pregătirii teoretice;
 • 40 de ore de conducere auto se efectuează pe autoturisme: TOYOTA COROLLA şi Dacia Logan;
 • durata orei didactice de conducere este de 50 min, durata zilnică a pregătirii practice programate pentru un elev fiind de 2 ore didactice;
 • planificarea orelor didactice de conducere auto se va efectua de comun acord, pentru a nu se suprapune cu priorităţile Dvs. personale;
 • formare iniţială a instructorilor auto;
 • şcolarizare în vederea obţinerii permisului de conducere auto categoria “B”;
 • ore de conducere de perfectionare cu persoane care deţin deja permis de conducere auto categoria „B”, cu automobilul „Şcoala”, sau cu automobilul personal al clientului;
 • ore de conducere cu elevi transferaţi de la alte şcoli;
 • ora didactică de conducere auto cu autoturismul „Şcoala” – 100 lei;
 • durata orei didactice de conducere auto – 50 min.
 • se poate achita cursul în 2 rate, prima rată fiind cea de la înscriere în registrul şcolii;
 • pentru prima dată în R M şcolarizare în vederea obţinerii permisului de conducere auto categoria “B” persoanelor cu dizabilităţi locomotorii cu ajutorul ulterior de reutilare a autovehiculului cu un dispozitiv de conducere manuală a automobilului;